Новини

Европейска седмица на програмирането
http://codeweek.eu/Какво смятате за интерфейса?

Не подхожда на сайта

Добре е, но има още какво да се добави

Невероятен и е точно за този тип информацияОбучението по Информатика и ИТ в област Благоевград

Тук ще получите информация за обучението по Информатика и Информационни технологии, което се провежда в училищата от област Благоевград и дейностите, които го подпомагат.