Новини

Европейска седмица на програмирането
http://codeweek.eu/Намерихте ли необходимата за Вас информация?

Не, въобще

Да, до някъде

Да, напълноКвалификация 2016/2017!

Квалификация

ОЧАКВАЙТЕ